Hiển thị 169–180 trong 185 kết quả

Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 110kw 3 pha 380V FRN110F1S-4A

225.610.000 112.805.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 132kw 3 pha 380V FRN132F1S-4A

236.073.000 118.036.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MEGA Series

MEGA – 3pha 380V 132kW FRN132G1S-4A

263.571.000 131.785.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA- 3 phase 380VAC 132kw FRN132AQ1S-4A

243.379.000 121.689.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 132kw FRN132AR1S-4A

252.874.000 126.437.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE – 3 phase 380VAC 132kw FRN0240E2S-4A

175.789.000 87.894.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MEGA Series

MEGA – 3pha 380V 160kW FRN160G1S-4A

295.638.000 147.819.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 160kw 3 pha 380V FRN160F1S-4A

280.802.000 140.401.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 160kw FRN160AQ1S-4A

269.384.000 134.692.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 160kw FRN160AR1S-4A

300.787.000 150.393.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MEGA Series

MEGA – 3pha 380V 200kW FRN200G1S-4A

354.052.000 177.026.000
Mua ngay