Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST30-600-70 15kw

38.265.000 17.984.550
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST37-600-70 18.5kw

39.032.000 18.345.040
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST44-600-70 22kw

39.720.000 18.668.400
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST50-600-70 25kw

40.687.000 19.122.890
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST60-600-70 30kw

41.945.000 19.714.150
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST72-600-70 37kw

43.420.000 20.407.400
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST85-600-70 45kw

47.992.000 22.556.240
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST105-600-70 55

59.920.000 28.162.400
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST142-600-70 75kw

66.631.000 31.316.570
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST175-600-70 90kw

76.528.000 35.968.160
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST250-600-70 132kw

95.766.000 45.010.020
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PST Series

Khởi động mềm ABB PST300-600-70 160kw

106.245.000 49.935.150
Mua ngay