Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PSTB Series

KHỞI ĐỘNG MỀM PST(B) – ƯU ĐÃI 53%

38.265.000 17.984.550
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PSTB Series

Khởi động mềm ABB PSTB370-600-70 200kw

147.303.000 69.232.410
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PSTB Series

Khởi động mềm ABB PSTB470-600-70 250kw

180.366.000 84.772.020
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PSTB Series

Khởi động mềm ABB PSTB570-600-70 315kw

197.620.000 92.881.400
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PSTB Series

Khởi động mềm ABB PSTB720-600-70 400kw

255.308.000 119.994.760
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PSTB Series

Khởi động mềm ABB PSTB840-600-70 450kw

302.587.000 142.215.890
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm PSTB Series

Khởi động mềm ABB PSTB1050-600-70 560kw

319.840.000 150.324.800
Mua ngay