Điện trở xả 3000W 50 Ohm

1.200.000 1.080.000

Hỗ trợ KH
;