Relay loại lớn, 2 cực , Imax=10A, RU2S-A220

109.000 59.956

Danh mục:
Hỗ trợ KH
;