Relay loại lớn, 2 cực , Imax=5A, RM2S-U-DC24

62.000 34.100

Danh mục:
Hỗ trợ KH