Relay loại lớn, 2 cực , Imax=5A, RM2S-UL-DC24

88.000 48.400

Danh mục:
Hỗ trợ KH
;