Relay loại lớn, 4 cực , Imax= 6A, RU4S-NF-A110

120.000 66.000

Danh mục:
Hỗ trợ KH
;