Relay loại lớn, 4 cực , Imax= 6A, RU4S-NF-D24

111.000 61.050

Danh mục:
Hỗ trợ KH
;