Giảm giá!
-60%
4.706.780 1.882.712
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
60.000 38.400
Mua ngay
Giảm giá!
-53%
16.470.000 7.740.900
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Sản phẩm khuyến mãi

Biến tần ABB – Khuyến mại 50%

5.182.380 2.591.190
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
5.426.000 2.713.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
140.917.250 70.458.625
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX250-600-70 132kw

78.975.000 37.118.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX470-600-70 250kw

171.868.000 80.778.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
36.215.850 18.107.925
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- LIFT Series

Biến tần LIFT 7.5kw – FRN7.5LM1S-4AA

22.000.000 11.000.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- LIFT Series

Biến tần LIFT 11kw – FRN11LM1S-4AA

30.000.011 15.000.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
8.709.550 4.354.775
Mua ngay

Biến tần Fuji

Xem thêm

Giảm giá!
-50%
107.278.800 53.639.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
98.924.400 49.462.200
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
75.820.800 37.910.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
46.744.800 23.372.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
37.340.400 18.670.200
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
30.572.400 15.286.200
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
25.761.600 12.880.800
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
22.519.600 11.259.800
Mua ngay

Biến tần ABB

Xem thêm

Giảm giá!
-50%
299.393.700 149.696.850
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
236.815.700 118.407.850
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
207.721.600 103.860.800
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
143.602.500 71.801.250
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
136.597.500 68.298.750
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
107.433.350 53.716.675
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
87.702.600 43.851.300
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
72.058.100 36.029.050
Mua ngay

Hanyoung

Xem thêm

Giảm giá!
-36%
234.000 149.760
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
215.540 137.946
Mua ngay
Giảm giá!
-36%

Bộ định thời

Bộ định thì (Analog) T21

248.280 158.899
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
968.280 619.699
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
682.770 436.793
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
968.280 619.699
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
968.280 619.699
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
968.280 619.699
Mua ngay