Giảm giá!
-60%
4.706.780 1.882.712
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
60.000 38.400
Mua ngay
Giảm giá!
-53%
16.470.000 7.740.900
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Sản phẩm khuyến mãi

Biến tần ABB – GIẢM SỐC 50%

5.182.380 2.591.190
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
5.426.000 2.713.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX250-600-70 132kw

78.975.000 37.118.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX470-600-70 250kw

171.868.000 80.778.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
36.215.850 18.107.925
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
140.917.250 70.458.625
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE – 3 phase 380VAC 90kw FRN0168E2S-4A

124.313.000 62.156.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE – 3 phase 380VAC 22kw FRN0044E2S-4A

31.117.000 15.558.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- LIFT Series

Biến tần LIFT 7.5kw – FRN7.5LM1S-4AA

22.000.000 11.000.000
Mua ngay

Biến tần Fuji

Xem thêm

Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 220kw 3 pha 380V FRN220F1S-4A

373.740.000 186.870.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 110kw 3 pha 220V FRN110F1S-2A

334.242.000 167.121.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 200kw 3 pha 380V FRN200F1S-4A

316.834.000 158.417.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 160kw 3 pha 380V FRN160F1S-4A

280.802.000 140.401.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 90kw 3 pha 220V FRN90F1S-2A

263.655.000 131.827.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 132kw 3 pha 380V FRN132F1S-4A

236.073.000 118.036.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 110kw 3 pha 380V FRN110F1S-4A

225.610.000 112.805.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 90kw 3 pha 380V FRN90F1S-4A

178.526.000 89.263.000
Mua ngay

Biến tần ABB

Xem thêm

Giảm giá!
-50%
36.215.850 18.107.925
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
29.654.500 14.827.250
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
25.404.800 12.702.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
20.921.600 10.460.800
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
19.520.600 9.760.300
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
15.831.300 7.915.650
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
15.761.250 7.880.625
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
11.394.800 5.697.400
Mua ngay

Hanyoung

Xem thêm

Giảm giá!
-36%
234.000 149.760
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
215.540 137.946
Mua ngay
Giảm giá!
-36%

Bộ định thời

Bộ định thì (Analog) T21

248.280 158.899
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
968.280 619.699
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
682.770 436.793
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
968.280 619.699
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
968.280 619.699
Mua ngay
Giảm giá!
-36%
968.280 619.699
Mua ngay