Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

Biến tần Frenic eHVAC

11.026.000 5.513.000
Mua ngay
Giảm giá!
-40%

Biến tần Frenic eHVAC

FUJI eHVAC- 3P 380V 11KW- FRN0023F2E-4G

14.396.000 8.601.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

FUJI eHVAC- 3P 380V 15KW FRN0031F2E-4G

25.761.600 12.880.800
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

FUJI eHVAC- 3P 380V 18,5KW FRN0038F2E-4G

30.572.400 15.286.200
Mua ngay
Giảm giá!
-40%

Biến tần Frenic eHVAC

FUJI eHVAC- 3P 380V 22KW FRN0045F2E-4G

24.310.000 14.523.000
Mua ngay
Giảm giá!
-40%

Biến tần Frenic eHVAC

Fuji eHVAC- 3P 380V 30KW FRN0060F2E-4G

31.379.000 18.746.000
Mua ngay
Giảm giá!
-40%

Biến tần Frenic eHVAC

Fuji eHVAC- 3P 380V 37KW- FRN0075F2E-4G

39.827.000 23.793.000
Mua ngay
Giảm giá!
-40%

Biến tần Frenic eHVAC

Fuji eHVAC- 3P 380V 45KW FRN0091F2E-4G

48.396.000 28.892.000
Mua ngay
Giảm giá!
-40%
56.724.000 33.887.000
Mua ngay
Giảm giá!
-40%

Biến tần Frenic eHVAC

Fuji eHVAC- 3P 380V 75KW- FRN0150F2E-4G

66.034.000 39.449.000
Mua ngay
Giảm giá!
-40%

Biến tần Frenic eHVAC

Fuji eHVAC- 3P 380V 90KW- FRN0176F2E-4G

85.862.000 51.294.000
Mua ngay
Giảm giá!
-40%

Biến tần Frenic eHVAC

eHVAC- 3P 380V 110KW- FRN0210F2E-4G

114.830.000 68.598.000
Mua ngay