Giảm giá!
-53%

Sản phẩm khuyến mãi

Khởi động mềm ABB Sale đến 53%

16.470.000 7.740.900
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Sản phẩm khuyến mãi

Biến tần ABB – GIẢM SỐC 53%

5.580.650 2.622.906
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
5.426.000 2.713.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX250-600-70 132KW

78.975.000 37.118.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX300-600-70 160KW

92.895.000 43.661.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX470-600-70 250KW

171.868.000 80.778.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%
36.215.850 17.021.450
Mua ngay
Giảm giá!
-53%
140.917.250 66.231.108
Mua ngay

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE 3P 380VAC 160kw FRN0290E2S- 4Gb

216.610.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE 3P 380VAC 90kw FRN0168E2S-4Gb

124.313.000 62.156.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE- 3P 380VAC 45kw FRN0085E2S-4Gb

63.184.000 31.592.000
Mua ngay

Biến tần Fuji

Xem thêm

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE 3P 380VAC 160kw FRN0290E2S- 4Gb

216.610.000
Mua ngay

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE – 3Phase 380VAC 132kw FRN0240E2S-4A

175.789.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE – 3 phase 380VAC 110kw FRN0203E2S-4A

140.474.000 70.237.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE 3P 380VAC 90kw FRN0168E2S-4Gb

124.313.000 62.156.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE – 3 phase 380VAC 75kw FRN0139E2S-4A

89.399.000 44.699.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE – 3 Phase 380VAC 55kw FRN0105E2S-4A

82.437.000 41.218.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ACE Series

ACE- 3P 380VAC 45kw FRN0085E2S-4Gb

63.184.000 31.592.000
Mua ngay

Biến tần ABB

Xem thêm

Giảm giá!
-50%
42.110.090 21.055.045
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
35.702.590 17.851.295
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
30.283.010 15.141.505
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
25.275.840 12.637.920
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
20.634.480 10.317.240
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
18.252.000 9.126.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
15.701.870 7.850.935
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
13.705.060 6.852.530
Mua ngay

Khởi động mềm ABB

Xem thêm

Giảm giá!
-53%

Khởi động mềm ABB

Khởi động mềm PSTX30-600-70 15KW

25.763.000 12.109.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX37-600-70 18.5KW

26.357.000 12.388.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX45-600-70 22KW

27.976.000 13.150.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX60-600-70 30KW

30.287.000 14.235.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX72-600-70 37KW

34.312.000 16.126.640
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX85-600-70 45KW

39.298.000 18.470.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX105-600-70 55KW

44.803.000 21.057.000
Mua ngay
Giảm giá!
-53%

Khởi Động Mềm PSTX Series

Khởi động mềm PSTX142-600-70 75KW

52.776.000 24.805.000
Mua ngay