Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

BIẾN TẦN FRENIC-MULTI

6.788.000 3.394.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 0.4kw 3 pha 380V FRN0.4E1S-4A

9.471.000 4.735.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI 0.75kw 1 pha 220V FRN0.75E1S-7A

9.208.000 4.604.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 0.75kw 3 pha 380VFRN0.75E1S-4A

10.042.000 5.021.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 1.5KW 1 pha 220V FRN1.5E1S-7A

10.186.000 5.093.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 1.5kw 3 pha 220V FRN1.5E1S-2A

10.754.000 5.377.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 1.5kw 3 pha 380VFRN1.5E1S-4A

11.448.000 5.724.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 2.2kw 3 pha 380V FRN2.2E1S-4A

12.765.000 6.382.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 2.2kw 1 pha 220VFRN2.2E1S-7A

12.135.000 6.067.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 3.7kw 3 pha 380V FRN3.7E1S-4A

15.533.000 7.766.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 5.5kw 3 pha 380V FRN5.5E1S-4A

19.357.000 9.678.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 7.5kw 3 pha 380V FRN7.5E1S-4A

19.357.000 9.678.500
Mua ngay