Hiển thị 1–12 trong 19 kết quả

Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 2.2kw FRN2.2AR1M-4A

18.099.000 9.049.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 3.7kw FRN3.7AR1M-4A

20.429.000 10.215.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 5.5kw FRN5.5AR1M-4A

22.857.000 11.428.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 7.5kw FRN7.5AR1M-4A

24.348.000 12.174.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 11kw FRN11AR1M-4A

26.833.000 13.416.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 15kw FRN15AR1M-4A

31.006.000 15.503.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 18.5kw FRN18.5AR1M-4A

36.025.000 18.012.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 22kw FRN22AR1M-4A

41.570.000 20.785.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 30kw FRN30AR1M-4A

77.766.000 38.883.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 37kw FRN37AR1M-4A

87.997.000 43.998.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 45kw FRN45AR1M-4A

105.264.000 52.632.000
Mua ngay