Hiển thị 13–19 trong 19 kết quả

Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 55kw FRN55AR1M-4A

122.673.000 61.336.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 75kw FRN75AR1M-4A

148.199.000 74.099.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 90kw FRN90AR1M-4A

178.491.000 89.245.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 110kw FRN110AR1S-4A

241.666.000 120.833.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 132kw FRN132AR1S-4A

252.874.000 126.437.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 160kw FRN160AR1S-4A

300.787.000 150.393.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-HVAC Series

HVAC – 3 phase 380VAC 200kw FRN200AR1S-4A

339.383.000 169.691.500
Mua ngay