Hiển thị 1–12 trong 19 kết quả

Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

BIẾN TẦN FRENIC-AQUA

19.909.000 9.954.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 2.2kw FRN1.5AQ1M-4A

19.909.000 9.954.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AUQA – 3 phase 380VAC 3.7kw FRN3.7AQ1M-4A

22.472.000 11.236.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 5.5kw FRN5.5AQ1M-4A

25.143.000 12.571.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 7.5kw FRN7.5AQ1M-4A

26.783.000 13.391.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 11kw FRN11AQ1M-4A

29.516.000 14.758.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 15kw FRN15AQ1M-4A

34.107.000 17.053.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 18.5kw FRN18.5AQ1M-4A

39.628.000 19.814.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 22kw FRN22AQ1M-4A

45.727.000 22.863.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 30kw FRN30AQ1M-4A

85.543.000 42.771.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 37kw FRN37AQ1M-4A

96.797.000 48.398.497
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-AQUA Series

AQUA – 3 phase 380VAC 45kw FRN45AQ1M-4A

115.791.000 57.895.499
Mua ngay