Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

Fuji eHVAC- 3P 380V 75KW- FRN0150F2E-4G

107.278.800 53.639.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

Biến tần Frenic eHVAC

11.026.000 5.513.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

FUJI eHVAC- 3P 380V 11KW- FRN0023F2E-4G

22.519.600 11.259.800
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

FUJI eHVAC- 3P 380V 15KW FRN0031F2E-4G

25.761.600 12.880.800
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
30.572.400 15.286.200
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

FUJI eHVAC- 3P 380V 22KW FRN0045F2E-4G

37.340.400 18.670.200
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

Fuji eHVAC- 3P 380V 30KW FRN0060F2E-4G

46.744.800 23.372.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

Fuji eHVAC- 3P 380V 45KW FRN0091F2E-4G

75.820.800 37.910.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
98.924.400 49.462.200
Mua ngay