Hiển thị 1–12 trong 25 kết quả

Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

BIẾN TẦN FRENIC-MULTI

6.788.000 3.394.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 0.1KW 1 pha 220V FRN0.1E1S-7A

6.788.000 3.394.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 0.2kw 3 pha 220V FRN0.2E1S-2A

6.855.000 3.427.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 0.2KW 1 Pha 220V FRN0.2E1S-7A

7.875.000 3.937.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 0.4kw 3 pha 220V FRN0.4E1S-2A

7.595.000 3.797.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 0.4KW 1 PHA 220V FRN0.4E1S-7A

8.199.000 4.099.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 0.4kw 3 pha 380V FRN0.4E1S-4A

9.471.000 4.735.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 0.75kw 3 pha 220V FRN0.75E1S-2A

8.334.000 4.167.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI 0.75kw 1 pha 220V FRN0.75E1S-7A

9.208.000 4.604.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 0.75kw 3 pha 380VFRN0.75E1S-4A

10.042.000 5.021.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 1.5KW 1 pha 220V FRN1.5E1S-7A

10.186.000 5.093.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC- MULTI Series

MULTI – 1.5kw 3 pha 220V FRN1.5E1S-2A

10.754.000 5.377.000
Mua ngay