Relay loại lớn, 2 cực , Imax=5A, RM2S-U-AC110

72.000 39.600

Danh mục:
Hỗ trợ KH
;