Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Quá Tải (OLn) Của Biến Tần Fuji

Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Quá Tải (OLn) Của Biến Tần Fuji

Trong quá trình sử dụng biến tần fuji cho các ứng dụng tải khác nhau thì thường gặp một số lỗi cơ bản như : lỗi quá dòng (OCn), quá áp (OUn), Quá tải động cơ( OLn), quá tải biến tần( OLU)…..
Sau đây tôi sẽ giải thích và hướng dẫn các bạn kiểm tra và khắc phục lỗi quá tải(OLn)

OL Có nghĩa là chức năng nhiệt điện tử để phát hiện quá tải động cơ của động cơ 1 và 2 đã được kích hoạt.
Kiểm tra những điều sau để biết nguyên nhân có thể xảy ra và biện pháp đối phó
Nguyên nhân Kiểm tra và các biện pháp đối phó
(1) Đặc tính nhiệt điện tử và đặc tính quá tải của động cơ không khớp nhau.
Kiểm tra các đặc tính của động cơ.
→ Xem lại dữ liệu mã chức năng (P99, F10, F12).
→ Sử dụng rơ le nhiệt bên ngoài.

(2) Mức hoạt động của nhiệt điện tử không phù hợp.
Xác nhận lại dòng điện cho phép liên tục của động cơ.
→ Xem lại và thay đổi dữ liệu mã chức năng (F11).

(3) Thời gian tăng / giảm tốc ngắn.
Tính toán lại mômen tăng / giảm tốc cần thiết và thời gian tăng / giảm tốc từ thời điểm quán tính của tải và thời gian tăng / giảm tốc.
→ Tăng thời gian tăng / giảm tốc (F07, F08, E10 đến E15, H56).

(4) Tải nặng.
Đo dòng điện đầu ra.
→ Giảm tải (sử dụng dự báo quá tải (E34) để giảm tải trước khi quá tải).
Vào mùa đông, tải trọng có thể nặng.
(5) Tăng mô-men xoắn(F09)quá cao
Kiểm tra dữ liệu F09 và điều chỉnh lại để xem liệu nó có bị dừng hay không ngay cả khi dữ liệu được hạ xuống.
→ Điều chỉnh F09.