Điện trở xả 300W 400 Ohm

225.000 203.000

Hỗ trợ KH

 

 

;