Relay loại lớn, 2 cực , Imax=10A, RU2S-NF-A24

100.000 55.000

Danh mục:
Hỗ trợ KH

 

 

;