Biến tần ABB

Xem thêm

Giảm giá!
-50%
299.393.700 149.696.850
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
236.815.700 118.407.850
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
207.721.600 103.860.800
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
143.602.500 71.801.250
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
136.597.500 68.298.750
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
107.433.350 53.716.675
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
87.702.600 43.851.300
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
72.058.100 36.029.050
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
63.418.600 31.709.300
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
53.643.950 26.817.475
Mua ngay

Biến tần Fuji

Xem thêm

Giảm giá!
-50%
107.278.800 53.639.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
98.924.400 49.462.200
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
75.820.800 37.910.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
46.744.800 23.372.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
37.340.400 18.670.200
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
30.572.400 15.286.200
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
25.761.600 12.880.800
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
22.519.600 11.259.800
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần Frenic eHVAC

Biến tần Frenic eHVAC

11.026.000 5.513.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-ECO Series

ECO 220kw 3 pha 380V FRN220F1S-4A

373.740.000 186.870.000
Mua ngay

Biến tần LS

Xem thêm

Giảm giá!
-60%
301.361.415 120.544.570
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
233.898.070 93.559.530
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
211.066.575 84.426.630
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
198.864.895 79.545.690
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
160.225.310 64.090.120
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
144.311.440 57.724.580
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
118.440.275 47.376.110
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
108.877.720 43.551.090
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
99.839.120 39.935.650
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
96.455.665 38.582.270
Mua ngay

Biến tần Autonics

Xem thêm

Giảm giá!
-25%

Cảm biến điện dung Autonics

Cảm biến điện dung CR18

660.000 495.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

Cảm biến điện dung Autonics

Cảm biến điện dung CR30

775.000 580.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

Cảm biến cửa Autonics

Cảm biến cửa ADS-AE

1.680.000 1.260.000
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ TK4M-14RN

1.803.000 1.298.160
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ TCN4M-24R

1.212.000 872.640
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ THD-R-T

2.893.000 2.082.960
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ TD4SP-N4R

1.380.000 993.600
Mua ngay

Thiết bị điện Mitsubishi

Xem thêm

Giảm giá!
-25%

Cảm biến điện dung Autonics

Cảm biến điện dung CR18

660.000 495.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

Cảm biến điện dung Autonics

Cảm biến điện dung CR30

775.000 580.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

Cảm biến cửa Autonics

Cảm biến cửa ADS-AE

1.680.000 1.260.000
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ TK4M-14RN

1.803.000 1.298.160
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ TCN4M-24R

1.212.000 872.640
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ THD-R-T

2.893.000 2.082.960
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ TD4SP-N4R

1.380.000 993.600
Mua ngay

Thiết bị đóng cắt LS

Xem thêm

Giảm giá!
-25%

ELCB( Chống dò điện)

Chống rò điện 32GRC: 15-20-30A

288.000 216.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

ELCB( Chống dò điện)

Chống rò điện 32GRHD

263.000 197.250
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

ELCB( Chống dò điện)

Chống rò điện 32KGRD

288.000 216.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%
292.000 219.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%
480.000 360.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%
260.000 195.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%
255.000 191.250
Mua ngay
Giảm giá!
-25%
280.000 210.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

MCCB( Aptomat Khối)

Aptomat ABN52C

615.000 461.250
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

MCCB( Aptomat Khối)

ABN 62C

729.000 546.750
Mua ngay
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Bộ nguồn Sunwor

Xem thêm

Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-50-24

245.000 196.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-50-12

245.000 196.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-50-5

245.000 196.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-100-24

280.000 225.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-100-12

280.000 225.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-100-5

280.000 225.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-200-24

480.000 385.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-200-12

480.000 385.000
Mua ngay

Phụ kiện biến tần

Xem thêm

Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-011

1.250.000 1.125.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-030

2.000.000 1.800.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-045

2.500.000 2.250.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-075

3.300.000 2.970.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-110

5.600.000 4.500.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn Kháng EM-RAD3-160

6.250.000 5.625.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-220

8.800.000 7.920.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn Kháng EM-RAD3-315

12.500.000 11.250.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

MODUL PHANH (Brake Unit)

IPC-DR-1SA

5.100.000 4.590.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

MODUL PHANH (Brake Unit)

Bộ hãm phanh IPC-DR-3SA

9.100.000 8.190.000
Mua ngay

RƠ LE BẢO VỆ SAMWHA

Xem thêm

Giảm giá!
-37%

Rơ le bảo vệ Samwha

Bảo vệ mất pha PMR-44

1.407.000 880.000
Mua ngay
Giảm giá!
-31%

Rơ le bảo vệ Samwha

Bảo vệ quá dòng, mất pha

1.512.000 1.050.000
Mua ngay
Giảm giá!
-31%

Rơ le bảo vệ Samwha

Rơ le bảo vệ thấp tải

1.197.000 830.000
Mua ngay