Biến tần ABB

Xem thêm

Giảm giá!
-50%
5.580.650 2.790.352
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
36.215.850 18.107.925
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
29.654.500 14.827.250
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
25.404.800 12.702.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
20.921.600 10.460.800
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
19.520.600 9.760.300
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
15.831.300 7.915.650
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
15.761.250 7.880.625
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
11.394.800 5.697.400
Mua ngay
Giảm giá!
-50%
10.787.700 5.393.850
Mua ngay

Biến tần Fuji

Xem thêm

Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MICRO Series

MICRO – 3pha 380V 3.7kw FVR3.7S1S-4E

9.552.000 4.776.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MICRO Series

MICRO – 3pha 380V 2.2kw FVR2.2S1S-4E

8.199.000 4.099.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MICRO Series

MICRO – 1pha 220V 2.2kw FVR2.2S1S-7E

7.215.000 3.607.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MICRO Series

MICRO – 3pha 380V 1.5kw FVR1.5S1S-4E

6.846.000 3.423.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MICRO Series

MICRO – 3pha 380V 0.75kw FVR0.75S1S-4E

6.109.000 3.054.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MICRO Series

MICRO -1pha 220V 1.5kw FVR1.5S1S-7E

5.822.000 2.911.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MICRO Series

MICRO – 1pha 220V 0.75kw FVR0.75S1S-7E

4.920.000 2.460.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MICRO Series

MICRO – 1pha 220V 0.4kw FVR0.4S1S-7E

4.674.000 2.337.000
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MICRO Series

MICRO – 1pha 220V 0.2kw FVR0.2S1S-7E

4.305.000 2.152.500
Mua ngay
Giảm giá!
-50%

Biến tần FRENIC-MICRO Series

BIẾN TẦN FRENIC-MICRO ƯU ĐÃI 50%

4.305.000 2.152.500
Mua ngay

Biến tần LS

Xem thêm

Giảm giá!
-60%
925.516.950 370.206.780
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
869.017.315 347.606.930
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
715.661.470 286.264.590
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
371.283.070 148.513.230
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
302.933.925 121.173.570
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
214.721.360 85.888.540
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
193.712.850 77.485.140
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
182.493.075 72.997.230
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
118.723.645 47.489.460
Mua ngay
Giảm giá!
-60%
100.119.265 40.047.710
Mua ngay

Biến tần Autonics

Xem thêm

Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-1000-3-N-24

2.134.000 1.536.480
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-1000-3-N-24-C/CR/CS

2.336.000 1.681.920
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encode E50S8-1000-3-T-24

2.134.000 1.536.480
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-1000-3-T-24-C/CR/CS

2.336.000 1.681.920
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-1000-6-L-5

2.471.000 1.779.120
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-1000-6-L-5-C/CR/CS

2.673.000 1.924.558
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-100-3-N-24

1.752.000 1.261.440
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-100-3-N-24-C/CR/CS

2.204.000 1.586.879
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-100-3-T-24

1.752.000 1.261.440
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-100-3-T-24-C/CR/CS

2.204.000 1.586.880
Mua ngay

Thiết bị điện Mitsubishi

Xem thêm

Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-1000-3-N-24

2.134.000 1.536.480
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-1000-3-N-24-C/CR/CS

2.336.000 1.681.920
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encode E50S8-1000-3-T-24

2.134.000 1.536.480
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-1000-3-T-24-C/CR/CS

2.336.000 1.681.920
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-1000-6-L-5

2.471.000 1.779.120
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-1000-6-L-5-C/CR/CS

2.673.000 1.924.558
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-100-3-N-24

1.752.000 1.261.440
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-100-3-N-24-C/CR/CS

2.204.000 1.586.879
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-100-3-T-24

1.752.000 1.261.440
Mua ngay
Giảm giá!
-28%

Bộ mã hóa xung - Encoder

Encoder E50S8-100-3-T-24-C/CR/CS

2.204.000 1.586.880
Mua ngay

Thiết bị đóng cắt LS

Xem thêm

Giảm giá!
-25%

ELCB( Chống dò điện)

Chống rò điện 32GRC: 15-20-30A

288.000 216.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

ELCB( Chống dò điện)

Chống rò điện 32GRHD

263.000 197.250
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

ELCB( Chống dò điện)

Chống rò điện 32KGRD

288.000 216.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%
480.000 360.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%
260.000 195.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%
255.000 191.250
Mua ngay
Giảm giá!
-25%
292.000 219.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%
280.000 210.000
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

MCCB( Aptomat Khối)

Aptomat ABN52C

615.000 461.250
Mua ngay
Giảm giá!
-25%

MCCB( Aptomat Khối)

ABN 62C

729.000 546.750
Mua ngay
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Bộ nguồn Sunwor

Xem thêm

Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-50-24

245.000 196.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-50-12

245.000 196.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-50-5

245.000 196.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-350-48

620.000 496.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-350-24

620.000 496.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-350-12

620.000 496.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-500-48

1.650.000 1.320.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Bộ nguồn SUNWOR

Bộ nguồn S-500-24

1.650.000 1.320.000
Mua ngay

Phụ kiện biến tần

Xem thêm

Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-011

1.250.000 1.125.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-030

2.000.000 1.800.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-045

2.500.000 2.250.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-075

3.300.000 2.970.000
Mua ngay
Giảm giá!
-20%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-110

5.600.000 4.500.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn Kháng EM-RAD3-160

6.250.000 5.625.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn kháng EM-RAD3-220

8.800.000 7.920.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Cuộn Kháng Một Chiều (DC Reactor)

Cuộn Kháng EM-RAD3-315

12.500.000 11.250.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Điện trở xả cho biến tần.

Điện trở xả 100W 500 Ohm

135.000 122.000
Mua ngay
Giảm giá!
-10%

Điện trở xả cho biến tần.

Điện trở xả 300W 400 Ohm

225.000 203.000
Mua ngay

RƠ LE BẢO VỆ SAMWHA

Xem thêm

Giảm giá!
-37%

Rơ le bảo vệ Samwha

Bảo vệ mất pha PMR-44

1.407.000 880.000
Mua ngay
Giảm giá!
-31%

Rơ le bảo vệ Samwha

Bảo vệ quá dòng, mất pha

1.512.000 1.050.000
Mua ngay
Giảm giá!
-31%

Rơ le bảo vệ Samwha

Rơ le bảo vệ thấp tải

1.197.000 830.000
Mua ngay