Relay loại lớn, 4 cực , Imax= 6A, RU4S-D24

125.000 68.750

Danh mục:
Hỗ trợ KH

 

 

;