Relay loại lớn, 2 cực , Imax=10A, RU2S-NF-A220

95.000 52.250

Danh mục:
Hỗ trợ KH

 

 

;