Relay loại lớn, 2 cực , Imax=10A, RU2S-A110

118.000 64.900

Danh mục:
Hỗ trợ KH

 

 

;