Tài liệu Hanyoung Nux

1.Cảm Biến Quang

PE

PEN

PLD

PL-D2B

PN SERIES

PR series

PS series


2. Cảm Biến Tiệm Cận

CUP SERIES

UP SERIES LOAI VUONG

UP SERIES UP(Long distance)series


3. Cảm Biến Vùng

PAN

PAS


4. Đồng Hồ Đa Chức Năng

BS SERIES

MP3 MP6

MP-H SERIES


5. Bộ Đặt Thời Gian

LY4

LY7

MA4N

T38N-T48N

TF4 SERIES

TF62


6. Bộ Đếm Thời Gian

GE SERIES

GF4 SERIES

GF7 SERIES

LC1-LT1


7. Bộ Đếm Xung

BP6

RP SERIES


8. Bộ Mã hóa vòng quay(Ecoder)

HE30B

HE40-50B

HE40H

HE68B

PSC


9.Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ

AX SERIES

DX SERIES

FS-3A

HX SERIES

KXN SERIES

NX SERIES

TH300

TH500

Trả lời